Sjuksköterskor

Våra distrikts- och sjuksköterskor ansvarar för att bedöma, ge råd och behandla patienter med till exempel sår, hudåkommor, ögonbesvär och svarar på allmänhetens hälsofrågor.

Vid behov hänvisas patienten till läkare eller annan specialistfunktion. Sjuksköterskorna utför även av läkare ordinerade behandlingar som injektioner och blodtrycksmätning.

Kontakta för tidsbokning på tel 0155-46 08 80