Kurator

Våra kuratorer Linda Wahlström och Anna Englund (föräldraledig f.t.) kan du vända dig till om du hamnat i svårigheter i livet som du kan behöva hjälp att hantera.  Du kan också få viss rådgivning och information om socialförsäkring och samhällets trygghetssystem i övrigt. Kuratorn erbjuder samtalsbehandling vid t ex stress, utmattning, oro, ångest, depression och kriser.

Ett viktigt mål i behandlingen är att den ska bidra till återgång i arbete för dig som är sjukskriven och att  förebygga sjukdom och ökad ohälsa för dig som är i arbete.

Vill du boka tid ring oss på tel 0155-46 08 80 alt. 0722-86 81 18