Dietist

Vår dietist Johan Keres kan ge dig individuell kostrådgivning med hänsyn tagen till din livssituation. Du får praktiskt användbara kunskaper.

Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

För att komma till dietist behöver du träffa en läkare eller annan legitimerad personal på vårdcentralen som skriver remiss. Ring för bokning av tid på tel 0155-46 08 80.

Du kan även fylla i en egenremiss och skicka in enligt anvisningarna på blanketten - Egenremiss dietist i pdf-format som du kan skriva ut, fylla i och skicka in.