Sjuksköterskor

Våra distrikts- och sjuksköterskor ansvarar för att bedöma, ge råd och behandla patienter med till exempel sår, hudåkommor, ögonbesvär och svarar på allmänhetens hälsofrågor.

Vid behov hänvisas patienten till läkare eller annan specialistfunktion. Sjuksköterskorna utför även av läkare ordinerade behandlingar som injektioner och blodtrycksmätning.

Kontakta för tidsbokning på tel 0155-46 08 80

Sjukgymnast

Vår sjukgymnast Anita Dackevall hjälper dig med bland annat:

  • Muskel- eller ledrelaterade besvär.
  • Rehabilitering efter skada eller operation.
  • Smärtlindrande behandling med TENS eller akupunktur.
  • Utprovning av hjälpmedel.

Du behöver ingen remiss utan du kan vända dig direkt till Anita enligt numret nedan.

För att boka tid ring oss på tel 0155-46 08 80 knappval 4

Kurator

Våra kuratorer Linda Wahlström och Anna Englund (föräldraledig f.t.) kan du vända dig till om du hamnat i svårigheter i livet som du kan behöva hjälp att hantera.  Du kan också få viss rådgivning och information om socialförsäkring och samhällets trygghetssystem i övrigt. Kuratorn erbjuder samtalsbehandling vid t ex stress, utmattning, oro, ångest, depression och kriser.

Ett viktigt mål i behandlingen är att den ska bidra till återgång i arbete för dig som är sjukskriven och att  förebygga sjukdom och ökad ohälsa för dig som är i arbete.

Vill du boka tid ring oss på tel 0155-46 08 80 alt. 0722-86 81 18

Dietist

Vår dietist Johan Keres kan ge dig individuell kostrådgivning med hänsyn tagen till din livssituation. Du får praktiskt användbara kunskaper.

Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

För att komma till dietist behöver du träffa en läkare eller annan legitimerad personal på vårdcentralen som skriver remiss. Ring för bokning av tid på tel 0155-46 08 80.

Du kan även fylla i en egenremiss och skicka in enligt anvisningarna på blanketten - Egenremiss dietist i pdf-format som du kan skriva ut, fylla i och skicka in.